img 8357Dnia 28 września 2018r. miało miejsce uroczyste podsumowanie Polsko-Niemieckiego Konkursu Literackiego.

Impreza została zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury w Kargowej  Bibliotekę Publiczną im. Eugeniusza Paukszty i odbyła się w Mediatece Światowid. Gości przywitał Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej Waldemar Ligma. Swoją obecnością zaszczycił nas m.in. Starosta Powiatu Zielonogórskiego Pan Dariusz Wróblewski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Pan Czesław Fiedorowicz, Dominik Paukszta syn pisarza Eugeniusza Paukszty, kierownicy jednostek z Gminy Kargowa, oraz dyrektorzy szkół. W imprezie uczestniczyła również młodzież z partnerskiej gminy Schulzendorf wraz z opiekunami. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody.

 

Podczas imprezy został wygłoszony referat Pani Zofii Mąkosy pt. „Ach ten Chwalim”.

Po uroczystym podsumowaniu wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w poczęstunku.

Realizacja opisanego wydarzenia jest możliwa dzięki współpracy z partnerską gminą Schulzendorf, a sfinansowany został  z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa –Bóbr” dla Programu Współpracy Interreg VA Branderburgia  -  Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.