IMG 996009.10.2019r. o godz. 17:30 w Mediatece „Światowid” odbyła się promocja książki „Region Wojnowo Arkadia łowców i zbieraczy” pod redakcją prof. dr hab. Michała Kobusiewicza. W spotkaniu uczestniczyli archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu: prof. Michał Kobusiewicz, dr. Iwona Sobkowiak-Tabaka, dr. Przemysław Bobrowski, Joanna Lewicka, Maciej Jórdeczko oraz starosta Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Regionu Kozła, wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński, Bernard Radny Burmistrz Babimostu, Jerzy Fabiś Burmistrz Kargowej i jego zastępca Marta Paron, oraz radni, pracownicy urzędu, przedstawiciele KUTW w Kargowej i klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki, pan Eugeniusz Kurzawa i czytelnicy naszej biblioteki.

Wydawcą monografii są: Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Druk dofinansowano również ze środków Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w formie wsparcia w 2019 roku w rozwój obszarów wiejskich na działanie „ Lubuska Odnowa Wsi”, jak również z budżetu Gminy Kargowa, Gminy Siedlec i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Książka, która jest podsumowaniem 50-lecia prac archeologicznych, w tym głownie profesora Michała Kobusiewicza w Wojnowie, Smolnie Wielkim, Chwalimiu, Kargowej, Linach i Kopanicy, omawia rozwój kulturowy społeczności łowiecko-zbierackich bytujących w schyłku plejstocenu i w pierwszej połowie holocenu na terenie nazywanym Region Wojnowo. Zawiera też próbę odpowiedzi na pytanie, co było powodem niezwykle bogatego osadnictwa w tym okresie pozwalającego Region Wojnowo nazwać Arkadią łowców i zbieraczy.

W trakcie spotkania miał miejsce wykład połączony z wystawą pt. Najnowsze badania nad epoką kamienia w „Rejonie Wojnowa” – Kopanica stan. 29 Przygotowany przez dr Iwonę Sobkowiak- Tabakę i dr Przemysława Bobrowskiego archeologów z Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.