logo pngBiblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, w związku z likwidacją filii biblioteki w Smolnie Wielkim, zorganizuje dowożenie czytelników do biblioteki w Kargowej, w częstotliwości uzależnionej od potrzeb, po  wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (68 3526368).

Bezpłatna usługa dowozu do Mediateki i przywozu do domu świadczona będzie dla czytelników wsi Smolno Wielkie, szczególnie dla osób starszych.   

 

Jerzy Fabiś
Burmistrz Kargowej