0pismoLikwidacja Filii Biblioteki w Smolnie Wielkim