149047244 245153927162805 6032705929735055005 nPrzedmiotem konkursu było wykonanie dowolnej budowli z klocków typu LEGO.

Wpłynęło łącznie 16 prac wykonanych przez dzieci w wieku 3 – 15 lat.

Po obejrzeniu wszystkich prac Jury w składzie:

- Sławomir Kaczmarek, p.o. dyrektor Gminnego Centrum Kultury

- Małgorzata Kwiecień, kierownik Biblioteki Publicznej w Kargowej

- Joanna Gruszczyńska, bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Kargowej

- Aleksandra Zakrzewska, bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Kargowej

- Janina Usewicz-Woźniak, pracownik Ośrodka Kultury w Kargowej

Wyłoniło zwycięzcę, a została nim:

Zofia Brychcy lat 10

 

Wszystkie prace były bardzo ciekawe, dlatego Jury postanowiła wyróżnić także pozostałe dzieci.

Nagrody zostaną wręczone Laureatom indywidualnie w Bibliotece Publicznej w Kargowej, ul. Słodowa 2.

Prace zostaną umieszczone na profilu Mediateki Światowid oraz na stronie biblioteki www.biblioteka.kargowa.pl

Nagrody można odbierać od 11 lutego, w godzinach otwarcia Biblioteki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i pomysłowość!