logo pngXXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty  - Protokół z posiedzenia Jury XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty „Mała ojczyzna – pogranicza kultur”