Bryczka Literatów na Szlaku Koźlarskim im. Tomasza i Walentego Brudłów pod wodzą Dominika Paukszty- syna patrona Biblioteki. Impreza miała miejsce 19.06.2009 r.
na terenie Leśniczówki Pracy Twórczej nad Jeziorem Liny
. Z udziałem ludzi pióra: Janusza Koniusza, Czesława Sobkowiaka, koźlarzy i dudziarzy oraz młodzieży szkolnej. Celem szlaku jest prezentacja i popularyzacja wielowiekowych tradycji kultury ludowej Regionu Kozła, licznych śladów walk powstańczych o zachowanie polskości oraz różnorodnych walorów turystycznych i przyrodniczych. Elementem spajającym w/w walory szlaku jest powojenny wątek literacki - twórczość Eugeniusza Paukszty.