Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Deklaracja dostępności Strona Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej

Gminne Centrum Kultury Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kwiecień.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 683526368

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej
 • Adres: Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 683525041

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty, ul Słodowa 2, 66-120 Kargowa stoi frontem do ulicy Słodowe.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno wejście od ulicy Słodowej po jednym stopniu, wejście nie jest przystosowane dla podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku odbywa się z poziomu chodnika.

W budynku nie ma windy.

Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzajacego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzace.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu ani online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość wjazdu wejściem bocznym biblioteki. Dostęp jest możliwy po wcześciejszym telefonicznym zgłoszeniu pracownikowi biblioteki pod nr telefony 683526368. Wejście umożliwia wjazd na salę główną biblioteki, w której odbywają się organizowane przez bibliotekę imprezy oraz uroczystości gminne. Ponadto wejście umożliwia dostęp do holu budynku, sali wystawewej, sali komputerowej, kącika malucha oraz do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem osoby niewidomej.

Inne informacje i oświadczenia

Kontakt z Biblioteka Publiczną im. Eugeniusza Paukszty w Kargowejmożliwy jest w szczególności poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- korespondencję pisemną na adres: Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, ul. Słodowa 2, 66-120 Kargowa

- telefon pod numerem: 68 35 26 368