Rok 2004

Wyciąg z protokółu posiedzenia jury konkursu:

30 września 2004 r. w Zielonej Górze jury w składzie:

Janusz Koniusz- przewodniczący,

Maria Wasik- sekretarz,

Alfred Siatecki- członek

postanowiło następująco rozdzielić nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Zbigniew Kozłowski, Żary, godło: „Piastowicz”, tekst „Lustro”

II miejsce: Aneta Gizińska-Hwozdyk, Deszczno, godło: „Anegiz”,

tekst „Podcięte skrzydła”

III miejsce: Edward Derylak, Żagań, godło: „Orzech”, tekst „Mówiące kamienie”

Wyróżnienie: Grzegorz Mania, Zielona Góra, tekst „Ojczyzna Ojczyzny”

Na V konkurs nadesłano 29 prac, 2 prace z Berlina, 1 ze Szwecji

Sesja popularno- naukowa: „Miejsce małych Ojczyzn w kulturze europejskiej”

  • redaktor naczelny „Przeglądu Wielkopolskiego”- Stanisław Słopień „Europa Małych Ojczyzn”
  • dr Bogumiła Burda „Moja Mała Ojczyzna- Ziemia Kargowska i Region Kozła”
  • dr hab. Grzegorz Strauchold- „Rola Eugeniusza Paukszty w kształtowaniu polskiej myśli zachodniej”
  • prof. Piotr Kraszewski „Mała Ojczyzna przesiedleńców ziem wschodnich w polskiej literaturze pięknej po II Wojnie Światowej”
  • Janusz Koniusz- poeta, prozaik, dramaturg, publicysta z Zielonej Góry: Pisarze „Małej Ojczyzny”